ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
100 Hongde New Materrial Co.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឈុំ សារ៉េន 097 5526 055 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
99 HONOREX INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឯក សាភ័ណ 097 9733 538 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
98 ALPHA HANGER (CAMBODIA) CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ភឹម សុភានី 097 8493 105 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
97 TAI YUAN INDUSTRIAL CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ខូវ គឹមលាង 099 68 88 85 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
96 Evergrand Bicycle(cambodia)Co.,Ldt ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ពៅ សំអាត 097 5879 229 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
95 MASTER BLACKSMITH MATAL PRODUCTS CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ណំ សំបូរ 097 6886 070 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
94 Tentech Composite(cambodia) ស្រុកចន្ទា ខេត្តស្វាយរៀង សួស រ៉ាម៉ន 097 3757 009 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
93 Yip Hing (Cambodia)Co.,ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ទូច សោភា 088 9614889 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
92 BAYON SMILE HANGER DEVELOPMENT CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឡេង គឹមងីម 088 9410 387 រោងចក្រផលិតដែកភ្ជូរខោរអាវ
91 Beautiful Window Enterprise (Cambodia)Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ទិន ចាន់សុខា 017 46 34 19 រោងចក្រផលិតវាំងនន

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR