ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
10 Sunrise Light Enterprise Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង រស់ ដារ៉ា 088 27 49 144 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
9 Golden Prosper Enterprise Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង អ៊ុក វន្នី 097 78 61 383 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
8 Kaining Metal Product(Cambodia)Co.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ឥន សោភ័ណ្ព 097 50 41 752 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
7 So Yang Decorative Light(Cambodia)Co.,Llt ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ឆូយ ស្រីល័ក្ខ 096 84 93 055 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
6 Bai Hong Cambo Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង Va Sothery 069 69 23 83 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
5 Utlight Electric Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ខៀវ រ៉ាវុទ្ធី 088 98 08 669 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
4 Tokyoparts Industrial(Cambodia) Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង អ៊ុង ចាន់ណា 088 98 08 669 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
3 AMM Electronice(Cambodia)Limited ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ជា វុទ្ធី 097 99 88 440 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
2 Minebea (Cambodia) Co.,LTD ខណ្ឌកំបូល រាជធាភ្នំពេញ យ៉ង ស្រីពៅ 097 32 80 004 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
1 Ec Refrigeration Co., Ltd ក្រុងភ្នំពេញ រាជធាភ្នំពេញ អឿន សុវណភក្ត្រា 096 92 52 922 រោងចក្រតម្លើងបរិក្ខារត្រជាក់

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR