ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

អំពីវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀង

  •   វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀង ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ ១១៩ អនក្រ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

  • ទស្សនវិស័យ

  •   រួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស តាមរយៈការផ្តល់ សេវាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយ សមត្ថភាព គុណភាព និងសមធម៌។

  • បេសកកម្ម

  •   ក្នុងការសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈក្នុងរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែងដែលជំនាញទាំងនោះស្រប ទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសថែមទាំងបង្កើតបាននូវធន ធានមនុស្សសម្បូរបែប រួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើង។


សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR