ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់យន្តសាស្រ្តរថយន្ត

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងយន្តសាស្រ្តរថយន្ត(២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ គណិតវិទ្យា
  គំនូរបច្ចេកទេស
  មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ
  អង់គ្លេសបច្ចេកទេស
  ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងប្រមុំ
  មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរថយន្ត និងអគ្គិសនី
  យ៉េនឌ័រ
  ជួសជូលម៉ាស៊ីនរថយន្ត
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Auto cad
  ប្រព័ន្ធអេមិស្យុងកុងត្រូល​ ECS
  ជួសជុល និងដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  របៀបសរសេររបាយការណ៍
  ថែទាំនិងជួសជុលប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ
  គ្រប់គ្រងរោងជាង
  ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី II(តួរថយន្ត)
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ សុវត្ថិភាព.គោលការណ៍ ស៥ .រៀបចំបញ្ជីសម្ភារ
  ជួសជុលប្រព័ន្ធចង្កូតរថយន្ត និងស៊ុស្បង់ស្យុង
  ការជួសជុលប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងនិងABS
  ថែទាំនិងជួសជុលប្រព័ន្ធបញ្ជូនចលនា
  ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី I
  រូបវិទ្យា
  ជំនាញទន់
  ជួសជុលប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ(EFI)
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ តេស្តនិងការកំណត់ការខូចអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីន
  ប៉ាន់ស្មានតម្លៃ ជួសជុលរថយន្ត
  ថែទាំនិងជួសជុលប្រព័ន្ធHYBRID
  ថែទាំនិងជួសជុលប្រព័ន្ធCOMMON-Rail

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR