ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ព្រឹត្តិការណ៏ថ្មី

ព្រឹត្តិការណ៏បន្ថែម >>

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសសិស្ស ឱ្យចូលរៀន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤​

2023-11-21

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសសិស្ស ឱ្យចូលរៀន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ សម្រាប់យុវជន យុវនារី មកពីគ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យឱ្យចូលរៀនលើកទី១ ចំនួន ៦៣០នាក់


សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR