ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
90 House Seed (Cambodia)Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឡាត ប៊ុនស៊្រុន 096 5848 239 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
89 Yuan Jiang international Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ហួន ហ៊ាប 087 55 31 45 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
88 Da Chao Shong CO.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ស៊ុង ប៊ុនហេង 088 2831 050 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
87 Fopack (cambodia)enterprise Corporation ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ណេន​ ប៊ុននាង 097 5033 077 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
86 A and J (cambodia)Co.,ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឌឹម ស៊ីណាត 031 3333 458 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
85 XDS BICYCLE (CAMBODIA) CO.,LTD ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ជា ស៊ីឡែន 031 444 7747 រោងចក្រតម្លើងកង់
84 Smart Tech(Cambodia)Co .,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ព្រំ ដាណេ 088 8709145 រោងចក្រតម្លើងកង់
83 Powerjet home Product(Cambodia)Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង តាំង ម៉េង 097 3762 828 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
82 Angkor Spring Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ព្រាប ភក្ត្រា 096 8882 013 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
81 Morofuji(Cambodia) Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង សុខ​សៀវ 097 90​96 425 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR