ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
40 Jifa S. OK Garment(Cambodia) ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ង៉ូវ ណុច 066 39 92 44 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
39 Sheico (Cambodia) Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ម៉ៅ ដាណេ 088 62 99 845 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
38 San Feng (Cambodia) Company Limited ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង នេត ខេមរា 088 8982 021 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
37 Elite (Cambodia) Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង យង់ ពេជនួនល្អង 097 7848 777 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
36 Polaris Apparel CO.,LTD ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង កែវ រតនា 088 98 71 550 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
35 STARRY LIGHTHING(CAMBODIA)ENTERPRISE CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង មូ សេរីមង្គល 097 66 46 536 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
34 HONG YAO CABLE&WIRE(CAMBODIA)CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង សែល ស្រីលាក់ 086 81 74 72 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
33 GAN YAO XING LIGHTING CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង សាម កុសល 097 81 62 775 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
32 Y.T PLASTIC CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង វ៉ន ស្រីនាង 097 27 99 948 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
31 VELONG(CAMBODIA)INDUSTRIES CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ភេ សុវណ្ណដារ៉ា 090 49 71 74 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR