ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
30 WAHO TECHNOLOGY (CAMBODIA)CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ចាង ស៊ីឡាយ 088 37 25 045 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
29 C.Y.TOP (CAMBODIA) CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង សូ ពន្លឺ 088 5304 086 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
28 Sutai Copper (Cambodia)CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ឥន ចាន់ថន 081 96 20 14 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
27 Chen Brothers Lighting Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង គង់ កញ្ញា 088 96 28 765 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
26 Season Bright(cambodia)Electronic Lighting Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ចុម ស៊ីនួន 097 36 87 072 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
25 CHIANG CU WIRE&CABLE CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង សម្បត្តិ សុផានុត 097 75 87 486 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
24 STAR JOY ORNAMENT & GIFTWARE CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឃឹម រ័ត្នមន្នីមល្លីកា 097 64 53 458 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
23 WING ART LIGHTING AND GIHT WARE CO.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ជិន ម៉ីហួយ 097 79 54 031 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
22 SEASON PLUS ART&CRAFTS CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង អន វិជ្ជា 011 31 48 27 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
21 T.Y ELECTRIC CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ប៉ែន រស្មី 097 33 06 869 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR