ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
60 Leadway International.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ស៊ីម ពីយ៉ាត់ឆាត់ 097 4 863 863 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
59 CAMBODIAN SIGNATURE TEXTILE CO.,LTD ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង នួត ចាន់ស្រីរ័ត្ន 097 55 25 349 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
58 BESTAG PACKAGING(CAMBODIA)CO.,LTD ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ប៊ិន ហេង 097 87 07 207 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
57 Qingdao Royne(Cambodia)Garment Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ជិន ពៅ 097 87 46 321 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
56 Eucloth International(cambodia)co.,LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ពេន សុផាត់ 066 76 03 10 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
55 Sound 868 co.,ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង សួស ស៊ីថាន 097 84 71 999 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
54 wan jia hao Knitting ក្រុងស្វាយរៀង ស្វាយរៀង ហ៊ឹម​​ វណ្ណា 097 78 42 296 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
53 Shuang Li (Cambodia)Garments Co,.ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ងួន សុភាព 088 91 62​​​ 588 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
52 Helsa south East Asia Co,.ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ពេជ្រ រស្មី 096 44 35 894 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
51 Xue da(Cambodia)dong sheng textile garment ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ខន ភារម្យ 097 43 25 097 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR