ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
20 Walter Electric(cambodia)Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ទូច ចន 088 45 53 838 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
19 Ting Shen Industrial Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង កៅ ចន្នី 031 32 32 123 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
18 Jiayuanshun Electronic Company Limited ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង កែវ ចាន់ឌីណា 088 93 52 117 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
17 Brilliant Light Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង មៀន សុខម័យ 097 62 46 570 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
16 Wintime(Cambodia)Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង សុខ ចំរើន 088 73 51 378 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
15 Won Foll Enterprise co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង សាំង ស៊ីហួរ 097 50 11 741 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
14 Peace Faith Wire&Cable Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង មាស លុច្យ 089 80 87 94 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
13 T.Y Eelectronic Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ប៉ែន សូត្រា 088 26 36 181 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
12 DL Decoration Lighting Co.,Ltd ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ភ័ក្រ ភិរម្យ 096 98 13 888 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក
11 CAMBO HONGSHENG ELECTRONICS CO., LTD. ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង អូន សុផល 097 85 55 889 រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR