ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

Database of Campany In Svay Rieng Provice

# ឈ្មោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន អាសយដ្ឋាន អ្នកសន្ទនាសំខាន់ លេខទូរសព្ទ វិស័យ Action
50 YOULI International(Cambodia )Co., Ltd. ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង សេក ប៊ុនធឿន 071 765 18 18 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
49 HAWMAO (CAMBODIA) CO.,LTD ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង លឹម សុខរិន 070 999 194 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
48 AMPAC PACKAGING ( CAMBODIA ) LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ខេម លីដា 097 6148 546 រោងចក្រផលិតសំភារ:ផ្សេងេៗ
47 Medtecs MSEZ Corp.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង សាំ វិសាល 097 38 96 651 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
46 R.K.T (Cambodia) Co,.LTD ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ជោ ចន្ធី 097 97 53 954 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
45 Towa (Cambodia) ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ចាន់ ភួន 088 60 70 018 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
44 Grandy Crafts Co.,Ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឌុច កូលាប 088 91 83 382 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
43 Swany (cambodia)Co.,ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឃុត វលក្ខ័ណ៍ 097 77 93 685 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
42 Ronchester Inc ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ហម សុគន្ធា 097 85 74 750 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
41 Takisada(Cambodia)Co.,ltd ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ឆូ សុធា 071 333 863 រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

  • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR